Millainen pelastuskoiran tulisi olla?

Koska koulutuskapasiteettimme on rajoitettu, testaamme toimintaan pyrkivät koirat niin sanotulla Alkutestillä.  Testi koostuu kahdesta erillisestä perehdytyksestä, maasto- ja rataperehdytyksestä.

Maastoperehdytyksessä tuleville jäsenille avataan hieman perusteellisemmin mitä treenit HEPeKossa pitävät sisällään ja minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia pelastuskoirakoksi kouluttautuvalta, niin ohjaajalta kuin koiralta, vaaditaan. Maastoperehdytys suoritetaan nimensä mukaisesti maastossa (metsässä) ilman koiraa ja kestää pari tuntia.

Rataperehdytyksessä (ns. miljööbaana) taas testataan niin koiran kuin ohjaajankin ominaisuuksia erilaisilla alustoilla, ahtaissa ja pimeissä paikoissa, sekä yleistä mentaliteettia ja ryhmätyökykyä.

Yleisesti: Koiran tulisi olla terve ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Sekä rohkea niin ettei ympäristön muutokset, kovat äänet eivätkä vieraat ihmiset vaikuta siihen. Rodulla tai roduttomuudella ei ole väliä. Erittäin pienille tai suurille koirille kiipeily ja erilaiset maastoerot saattavat aiheuttaa ongelmia, jolloin pelastustoiminta ei välttämättä ole sopivin harrastusmuoto.

Pidemmälle edistyessään koiran on kestettävä voimakasta melua, kuten ampumista, moottorimelua, räjähdysääniä tai helikopterin ääniä. Ihanteellinen pelastuskoira on työskentelyhaluinen, sosiaalinen ja rohkea.

Varsinaisissa pelastuskoiratehtävissä toimivilla koirilla tulee olla voimassaolevat viranomaisvaatimusten mukaiset koesuoritukset.