HVSSY:n valmiusryhmä

Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksellä (HVSSY), jonka alajaos HEPeKo on, on etsintöihin painottuva valmiusryhmä. Valmiusrymäläisenä on mahdollista päästä mukaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) alaisiin etsintöihin jo ennen kuin on kartuttanut tarpeeksi kokemusta koiran lukemisesta.

Kuukausiharjoituksissa ylläpidetään ja syvennetään etsinnöissä tarvittavia perustaitoja erityisesti koirakoiden kanssa toimimisen näkökulmasta. Lisäksi ryhmässä on mahdollista tutustua myös muihin Vapepan toimialaan kuuluviin tehtäviin, esimerkiksi ympäristövahinkojen torjuntaan sekä ensihuollon ja henkisen tuen tehtäviin.

Valmiusryhmään liittymiseen ei ole esitietovaatimuksia. Ryhmään voi liittyä kuka tahansa maastokelpoinen yhdistyksen jäsen, joka kykenee fyysisesti kulkemaan maastossa useankin tunnin ajan. Valmiusryhmässä voi harjoitella, vaikka kuuluisi jonkin toisen etsintäryhmän hälytyskortille. Huomioi kuitenkin, että voit olla vain yhdellä hälytyskortilla laskettuna resurssiksi.

Uuden jäsenen odotetaan suorittavan ensimmäisen vuoden aikana Pelastuspalvelun peruskurssin, Vapepan etsintäkurssin ja SPR:n ensiapu 1:n sekä todentavan suunnistus­ ja viestitaitonsa. Lisäksi jäseneltä edellytetään aktiivista osallistumista kuukausiharjoituksiin.

Näiden taitovaatimusten täyttyessä vuoden kuluessa täysi­-ikäinen valmiusryhmän jäsen voidaan liittää HVSSY:n hälytyskortille ja hän pääsee osallistumaan Vapepan etsintöihin jalkapartiossa.

Vapepan toiminta on vapaaehtoista, viranomaista tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa, johon jokaisen hälytysryhmäläisen tulee sitoutua. Huomaa myös, että hälytyksiin osallistuvaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tule tutustumaan vaativaan, mutta antoisaan harrastukseen!

LISÄTIEDOT Esa Aaltonen
hvssyvalmius(ät)gmail.com