PETO-ryhmä

PETO-koirakolla tarkoitetaan pelastustoimen tehtäviin normaalioloissa (ja poikkeusoloissa eli väestönsuojelutilanteessa) erikoistunutta ohjaajaa ja koiraa, joka on läpäissyt koulutustason tarkastuksen. Mitä tuo koulutustason tarkastus pitää sisällään ja miten se suoritetaan, on toistaiseksi vielä tarkemmin määrittelemättä.

Lisätietoja Majka Borgström

 

 

StadiPETO-ryhmän toimintaohje

9.3.2019, päivitetty termejä 10/2020


1. Ryhmän tarkoitus
StadiPETO on pelastoimen alaisiin tehtäviin keskittyvä ja harjoitteleva
rauniopelastuskoiraryhmä joka toimii pääkaupunkiseudulla, mutta on pyydettävissä apuun muuallekin.


2. Ryhmän kokoonpano
Ryhmän tavoitekokoonpanon on seuraava:
PETO-johtaja (1) (erityisosaaminen rauniopelastamiseen ja etenkin sen taktiseen toimintaan ja pelastajien kanssa työskentelemiseen) varajohtaja (1) (erityisosaaminen rauniopelastamiseen ja etenkin sen taktiseen toimintaan ja pelastajien kanssa työskentelemiseen)


5 kpl rauniopelastuskoiraryhmiä (=yksikkö):
1 ryhmänjohtaja (erityisosaaminen rauniopelastamiseen ja etenkin sen taktiseen toimintaan ja pelastajien kanssa työskentelemiseen)
3 rauniokoirakkoa (koiranohjaaja + rauniokoira)

eli yhteensä 5 ryhmänjohtajaa sekä 15 rauniokoirakkoa. Osa koiranohjaajista voi toimia myös ryhmänjohtajia.


3. Lähtövalmius tehtävälle
Tehtävälle lähtee 3 tunnin sisällä yksi yksikkö sekä mahdollisuuksien mukaan heidän lisäksi yksi henkilö paikallisen pelastustoimintaa johtavan henkilön taktiseksi avuksi (esim. PETOryhmänjohtaja tai varajohtaja tai heidän sijastaan joku muista ryhmänjohtajista).
Seuraavien 3 tunnin sisällä pyritään tarvittaessa lähettämään avuksi toinen yksikkö ja pitkällä tehtävällä kierrättämään ryhmänjohtajia ja koirakoita.
Hälytyksen tai avunpyynnön tullessa PETO-ryhmänjohtaja, varajohtaja ja ryhmänjohtajat sopivat keskenään, kuka lähtee tehtävälle ensisijaisesti ja kuka jää kokoamaan toisena lähtövalmiudessa olevaa yksikköä. Lähtevä ryhmänjohtaja valitsee haluamansa kolme koirakkoa lähtövalmiudessa olevista yksikköönsä.


4. StadiPETO-ryhmään hakeutuminen
StadiPETOon voi hakea ensisijaisesti korkeimman luokan rauniokoirakoetuloksen (ipor, pera, spekl loppukoe; ei yhdistys- tai liittorajoituksia kokeen osalta) omaava tai vastaavalla tasolla oleva rauniopelastuskoirakko, jonka ohjaajalla on kokemusta Vapepapelastuskoiraryhmässä ja poliisin alaisissa hälytyksissä toimimisesta. Nämä vaatimukset täyttävän pelastuskoirakon voi PETO-johtaja suoraan hyväksyä ryhmään. Halutessaan PETOryhmänjohtaja voi alistaa ryhmään hyväksymisen kaikkien ryhmänjohtajien yhteisesti tehtäväksi jolloin päätöksen tulee olla yksimielinen.
StadiPETOon voi hakea toissijaisesti myös henkilö, jonka koira täyttää edellä mainitun vaatimuksen, mutta henkilöllä ei ole mainittua Vapepa-hälytysryhmässä toimimisen kokemusta. Tällöin henkilön on täytynyt muulla tavoin osoittaa StadiPETOn ryhmänjohtajille soveltuvuutensa StadiPETOon. Päätöksen ryhmään hyväksymisestä tekevät silloin kaikki ryhmänjohtajat yhdessä ja sen on oltava yksimielinen.
Ryhmänjohtajalta edellytetään syvällistä rauniopelastamisen ja pelastajien kanssa yhdessä työskentelemisen ymmärtämistä ja osaamista, suositeltavaa on FRT-koulutus ja lähtövalmius koiraryhmänjohtajana tai oman koiran kanssa.


5. Osaamisen ylläpitämisen osoittaminen
Koirakon omalla vastuulla on pitää yllä osaamistaan ja kehittää sitä. Koirakon tulee säännöllisesti esittää tasoaan ja osaamistaan ryhmänjohtajille esim. vierailemalla harjoituksissa, joissa ryhmänjohtaja on paikalla. Ryhmänjohtajat valitsevat tehtäville koirakot, joiden uskovat soveltuvan ko. tehtäviin.
PETO-ryhmä pyrkii harjoittelemaan yhdessä muutamia kertoja vuodessa sekä lisäämään koiranohjaajien ymmärrystä ja osaamista rauniopelastamisesta, mutta perusharjoittelusta koirakot vastaavat itse.


6. StadiPETO-ryhmästä pois jääminen
Ryhmänjohtaja jää pois toiminnasta omasta pyynnöstään tai kun hänet muiden
ryhmänjohtajien yksimielisellä päätöksellä katsotaan pois jätettäväksi.
Koirakko jää pois ryhmästä, kun hänen koiransa ei ole enää riittävällä tasolla rauniopelastustehtävissä työskentelemiseen tai kun koirakko ei jostain muusta syystä ole ryhmään soveltuva.
Koiranohjaaja voi pyytää poistamista ryhmästä itse tai päätöksen voi tehdä PETO-johtaja. Erimielisyystilanteissa päätös tehdään ryhmänjohtajien enemmistöpäätöksellä.
Koiranohjaaja voi myös jäädä ryhmään ilman koiraakin mikäli PETO-johtaja näkee siihen erityisiä syitä, esimerkiksi mikäli koira on vain väliaikaisesti pois valmiudesta, tai uusi koira on pian tulossa riittävälle osaamistasolle.