Pelastuskoiratoiminta

 

Toimintamme tarkoitus on kouluttaa koiria ja koiranohjaajia viranomaisten avuksi erilaisiin pelastustehtäviin vaativissa oloissa.

Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (Vapepa). Hälytysryhmän apuohjaajat, koiranohjaajat, koirat ja ryhmänjohtajat toimivat viranomaisten pyynnöstä apuna kadonneiden ihmisten etsinnässä.

Pelastuskoiramuodostelma on osa Helsingin kaupungin valmiussuunnitelmaa. Sen suojelusuunnitelmassa määritelty vahvuus on seitsemän (7) koiraryhmää ja kaksi johtohenkilöä. Kussakin ryhmässä on ryhmänjohtaja ja neljä koirakkoa. Näin sijoitettava kokonaisvahvuus on yhteensä 37 henkilöä, joiden lisäksi ylläpidetään varareserviä. Kriisitilanteessa pelastuskoirajoukkueen perustamisvastuu on Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksella ja yhdistyksellä on vastuu ylläpitää joukkueen perustamisvalmiutta.

Lisäksi kehitämme ns. pelastustoimen koiraryhmää (PETO-ryhmä) tarkoituksena tarjota pelastustoimen tehtäviin erikoistuneiden koirakoiden resursseja pelastuslaitosten käyttöön normaaliolojen tilanteissa.

Kaikissa näissä ryhmissä toimivat henkilöt ja koirat ovat hälytysvalmiudessa kotimaassa. Osa jäsenistämme on myös kansainvälisessä hälytysvalmiudessa Kriisinhallintakeskuksen Finn Rescue -ryhmän (FRF) kautta.

Heti harrastuksen alusta asti HEPeKon jäsenillä on mahdollisuus liittyä HVSSY:n valmiusryhmään. Ryhmä harjoittelee säännöllisesti etsinnöissä tarvittavia taitoja ja osallistuvat etsintöihin ilman koiraa.